• Zakres usług w obrębie edytorstwa obejmuje zarówno pełną redakcję lub korektę książek beletrystycznych i naukowych, czasopism, wszelkich form pisanych, jak i audyt językowy stron internetowych.

    więcej
  • Przygotowanie do testów gimnazjalnych i maturalnych; indywidualne nauczanie (język polski, poziom: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum); warsztaty literackie i spotkania z autorami; zajęcia humanistyczne.

    więcej

Oferta edytorska

Szczególną specjalizacją firmy jest opracowywanie redakcyjne książek naukowych i czasopism naukowych, ale chętnie zajmujemy się każdym tekstem, który sprawia innym problemy.

czytaj więcej

Oferta edukacyjna

Doświadczenie edukacyjne firmy oparte jest na wieloletniej pracy właścicielki w charakterze dydaktyka akademickiego (UAM, WSNHiD) oraz dydaktyka innych szczebli oświaty.

czytaj więcej

O firmie

- Ampersandowie - Anna Mazurkiewicz-Szczyszek -

Firma zajmuje się działalnością edytorsko-edukacyjną. Zakres usług w obrębie edytorstwa obejmuje zarówno pełną redakcję lub korektę polskojęzycznych książek beletrystycznych i naukowych, czasopism, wszelkich form pisanych (ulotki, foldery, katalogi itp.), jak i audyt językowy stron internetowych. Zakres usług w obrębie edukacji obejmuje natomiast nauczanie indywidualne i grupowe przedmiotów humanistycznych.
Szczegółowe informacje w odrębnych zakładkach: oferta edytorska, oferta edukacyjna.

Gwarantujemy:
  • terminowość
  • rzetelność i kompetencje
  • kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe